zebegeny
Szerzők betűrendje Csökkenő rendezés

A Ház, építészeti és művészeti folyóirat, 1908–1911. Főszerk.: Málnai Béla

Anderson, Benedict: Imagined Communities – Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London, 4th ed, 1987 (1983).

Arács István (szerk.): A templom építésének története. A templom, mint műalkotás. In: A kolozsvár-monostori református templom története, Lyceum, Kolozsvár, 1914.

Balogh Ferenc: Kós Károly építészeti stílusáról. Művelődés, 1993, 12, 2–5. o.

Balogh Ferenc: Kós Károly építőművészetéről. Utunk, Kolozsvár, 1972, 142–144. o.

Balogh Ferenc: Kós Károly műemlékvédelmi tevékenységéről. Református Szemle, 1968, 1. o.

Benkő Samu (szerk.): Édes Idám. Kós Károly levelei feleségéhez 1911–1918, 1946–1948. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2011.

Benkő Samu: A közügyekről – Utolsó beszélgetés. Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kriterion, 1978, 106–140. o.

Benkő Samu: Beszélgetés 1973 nyárutóján a földművelésről, Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal, Kriterion, 1978, 42–64. o.; Kós-idéző, Falvak dolgozó népe, 1979. február; Kós Károly: Előterjesztés az ipari, földművelési iskolákról (Kalotaszegi E.H.M. jegyzőkönyv, 1934. dec. 12-i közgyűlés)

Benkő Samu: Őszi beszélgetés Kós Károllyal Erdély köveiről. In: Utunk, 1977, 119–125. o.

Bercsényi 28–30. Kós Károly Emlékkönyv. Office for the Preservation of National Monuments, Budapest, 1984.

Berey Katalin: Népies törekvések és a népi építészet kutatása a század első felének magyar építészetében. Etnográfia, 1978. 3, 434–453. o.

Bierbauer Virgil: Tér és Forma, 4., 1931, 261–262. o.

Boér Hunor – Várallyai Réka: Kós Károly Székely Nemzeti Múzeuma. Sepsiszentgyörgy, 2012.

Bognár Botond (szerk.): Contemporary Hungarian Architecture (23 Architects). A+U Kenchiku to Toshi, Tokyo, no. 234 March 1990, 7101. o.

Bognár Botond: Ödön Lechner and Aladár Árkay: Secession Architecture in Hungary. A+U Kenchiku to Toshi, Tokyo, April 1978, 41–54. o.

Bognár Botond: Regionalism within the New Directions of Hungarian Architecture. A+U Kenchiku to Toshi, Tokyo, no.234 March 1990, 102–126. o.

Bodor Ferenc: Debreczeni László (1903–1986). Pavilon, Office for the Preservation of National Monuments, Budapest, 1990, 2–3., 39–40. o.

Buder, Stanley: Visionaries and Planners: The Garden City Movement and the Modern Community. Oxford University Press, New York, 1990.

Cooper, Jackie (szerk.): Mackintosh Architecture – The Com- plete Buildings and Selected Projects. Academy Editions, London – New York, 1984 (1977).

Czakó Elemér: Mai magyar egyházművészet. In: Magyar Iparművészet, 1908.

Cserey Zoltán – Álmos József: Sepsiszentgyörgy képes története. Medium, Sepsiszentgyörgy, 1999, 87. o.

Csutak Vilmos (szerk.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. 1929 SZNM, 26–29. o.

Csutak Vilmos: Kós Károly és a Székely Nemzeti Múzeum. In: Erdélyi Helikon, 1933/10., 689–696. o. Megjelent Kós Károly 50-ik születésnapja alkalmából. Újra köz.: Csutak Vilmos: Közösség és Művelődés, Kriterion, Bukarest, 1993, 232–241. o. Csutak Vilmos: Közösség és Művelődés, Kriterion, Bukarest, 1993.

Deák Zoltán (szerk.): Erdély. Magyar Építőművészet, 1990.

Debreczeni László: A kolozsvári monostori-úti református templom. In: Pásztortűz, 1928, 14., 1., 10–13. o.; 1928, 14., 2., 34–37. o.

Debreczeni László: Egy templomépítés tanulságai. In: Kiál- tó Szó, IX/1.; A bacai ügy. In: Kiáltó Szó, IX. 6.

Debreczeni László: Kós Károly építészeti és műemlékvédő munkássága egyházunkban. In: Református Szemle, 1968, 1., 43–53. o.

Debreczeni László: Kós Károlyról készített kéziratos tanulmányok, részletek. Református Levéltár, Kolozsvár

Dercsényi Dezső: Romanesque Architecture in Hungary. Magyar Helikon, Budapest, 1975.

Dömötör István: Ruskin nálunk. Magyar Iparművészet, 1904, 24–34. o.

Dvorszky Hedvig (szerk.): Hungarian Organic Architecture, Venice Biennale 1991. Catalogue, Palace of Exhibitions, Budapest, 1991.

Entz Géza – Sebestyén K. József: A széki református templom, Minerva, Kolozsvár, 1947 (új főhomlokzat, jel. és régi keresztmetszet, alaprajzok)

Erdei Gyöngyi: Fejezetek a Bárczy-korszak történetéből. Budapest, 1991. Erdélyi Helikon, 1930, 3., 2., 755–757. o. Erdélyi Helikon, 1942, 297–304. o.

Erdélyi Helikon. Kolozsvár VI. évfolyam, 10. sz., 689–696. o.

Eri Gyöngyi – O. Jobbágyi Zsuzsa: Lélek és Forma. Magyar művészet 1896–1914. Exhibition Catalogue, Hungarian National Gallery, Budapest, 1986.

Eri Gyöngyi – O. Jobbágyi Zsuzsa: The Golden Age: Art and Life in Hungary 1896–1914. Corvina, Budapest, 1990.

Fabó Beáta – Anthony Gall: Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem. Kós Károly világa 1907–1914. Budapest Főváros Levéltára, 2014.

Farkas Attila: A hazai szecesszió és a zebegényi templom. In: Vigilia, 1973. 11.

Ferenc István: Magyar Építőművészet, 1988, I., 3–6. o.

Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. MTA Művészettörténet Kutató Intézet, 1995.

Fishman, Robert: Urban Utopias in the Twentieth Century Ebenezer Howard, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier. Basic Books, New York, 1977.

Forbáth Imre in: Magyar Építőművészet, 1936, 3., 25–28. o. Foster, Stephen. Revolutionary Artists, Revolutionary Events: The Hungarian AvanteGard until 1920. Event: Art and Art Events. UMI Research Press, Ann Arbor, London, 1987. Freestone, Robert: Model Communities – The Garden City Movement in Australia. Nelson, Melbourne, 1989.

Gál István: Magyar–Angol kapcsolatok az építőművészetben. Magyar Építőművészet, 1963. 4., 58–59. o.

Gall, Anthony: Kós Károly és Sepsiszentgyörgy. Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, 2013.

Gall, Anthony: Kós Károly kalotaszegi román templomai. In: XX. századi műemlékek és védelmük, Budapest, 1997, 87–90. o.

Gall, Anthony: Kós Károly. Mundus Kiadó, Budapest, 2002.

Geretsegger, Heinz – Peintner, Max: Otto Wagner 1841– 1918: The Expanding City – The Beginning of Modern Architecture. trans. Gerald Omn. Pall Mall Press, London,1970.

Gerle János – Kovács Attila – Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990.

Gerle János (szerk.): Megfagyott Muzsikusok 1889−1974. Budapest, Bercsényi 28–30, BME építész hallgatóinak kiadványa, 1987.

Gerle János: Honismeret, II., 1983, 6., 5–6. o.

Gerle János: Iskolaépítés a századfordulón. In: Magyar Építőművészet, 1987, 3., 17–20. o.

Gerle János: Magyar Építőművészet, 1985, 76., 5., 53. o.

Gerő Ödön: Egy újabb nemzeti stílus. A Ház, 1908, 49–53. o. Györgyi Dénes: Az állatkertről. In: Magyar Építőművészet,1912, 11–12., 1–44. o.

Györgyi Dénes – Kós Károly: A Városmajor utcai iskola. In: Magyar Építőművészet, 1912.

Hadik András: A népi törekvések továbbélése a két világ- háború között. A népi irányzat továbbélése a magyar építészetben 1918–1950. Budapest, 1987.

Heim András: Kós Károly avantgardizmusa. Korunk, 1990, 3., 315–318. o.

Holan, Jerri: Norwegion Wood – A Tradition of Building. Rizzoli International Publications, New York, 1990.

Howard, Ebenezer: Garden Cities of Tomorrow. (1898), Faber & Faber, London, 1946.

Imre Kathy: Korszerűség, szecesszió, hagyomány. Magyar Építőművészet, 1960, 3., 34–39. o.

Imre Kathy: Népi és hagyomány? Magyar Építőművészet, 1961, 1., 47–49. o.

Interjú Gulyás Gyulával, 1969, kézirat.

Iparművészeti Főiskola (szerk.): A Zebegényi templom falképei. Díszítő művészet, 1915, 4–5., 125–129. o.

Jánszky Béla: A zebegényi templom. In: Zászlónk, 1910.

Jánszky Béla, Kosch Károly és Zrumeczky Dezső művei. A Ház, Budapest, 1909, 241–276. o.

Kabdebó Gyula: Budapest Székesfőváros kislakás és iskola építkezései. Magyar Építőművészet különfüzete, 1913. december, 76–81. o.

Kapás László: Hogyan épített Kós Károly Zebegényben templomot. In: Dunakanyar, 1984/2.

Keserü Katalin – Hudra Klára: Finnmagyar. Az 1900-as pá- rizsi világkiállítástól a Cranbrook Schoolig. Gallen-Kallela Múzeum, Espoo, 2004. IX. 18−XI. 28., Ernst Múzeum, Budapest, 2004. XII. 12.–2005. II. 13.

Keserü Katalin: Toroczkai Wigand Ede. Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Gerle János. Holnap Kiadó, Budapest, 2007.

Kicsi Sándor: Erdélyi utakon. Kossuth, Budapest, 1989. Konrads, Ulrich (szerk.): Diadalos, Berlin, 1991.

Kónya Ádám: Kós Károly épületei Sepsiszentgyörgyön. In: Megyei Tükör, Sepsiszentgyörgy, 1971. XII. 19., 516. o.

Kónya Ádám: Kós Károly épületek Sepsiszentgyörgyön. A Sepsiszentgyörgyi Múzeum Kiadványa, Sepsiszentgyörgy, 1973.

Koronghi Lippich Elek: A Művészet és a Stílus. Magyar Iparművészet, 1908, 97–125. o.

Koronghi Lippich Elek: Hogyan lesz Magyar architecktúra. A Ház, 1908.

Kós Károly: Atila Királról ének. Hunnia Kiadó, Budapest, 1989.

Kós Károly levele Kerényi Józsefnek, közl.: Nagy Gergely: Kertvárosunk, a Wekerle. F. Szelényi Ház, Budapest, 1994.

Kós Károly: Kalotaszegi Krónika: Hetiras. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973.

Kós Károly: A régi Kalotaszeg. Athenaeum, Budapest, 1911. (Különnyomat: Magyar Iparművészet 1911, 157–214. Új kiadás szöveggond.: Bálint István János. Metrum, Budapest, 1988.)

Kós Károly: A román és magyar kultúra házát építi fel Petőfi sírjánál. Világosság, 1948. márc. 14., 5, 62.

Kós Károly: Életrajz. Szerk.: Benkő Samu. Szépirodalmi Könyvkiadó – Kriterion, Budapest–Bukarest, 1991.

Kós Károly: Kispesti főtér tervezése. (Beszélgetés Nagy Elemérrel. 5/6/68.) Magyar Építőművészet, 1978, 3., 60. o.

Kós Károly: Kőből, fából házat... igékből várat. (Szerk. Sas Sándor) Magvető Kiadó, Budapest, 1983.

Kós Károly: Középkori város – korszerű város. Korunk, Kolozsvár, 1990, 3., 344–355. o.

Kós Károly: Épít a falvak népe, Világosság, 1945. aug. 31., 2., 192. o

Bensőséges ünnepség keretében avatták fel Györgyfalva kultúrházát, Világosság, 1946. jún. 17., 3., 133.;

Mezőgazdasági Építészet, Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Kiadó, Bukarest, 1957.

Kós Károly: Saarinen Eliel, a legnagyobb finn építőművész. Pásztortűz, 1940, 36., 86–90. o.

Kós Károly: Erdei lak. In: Séta bölcsőhelyem körül. Szerk.: Kovács László. Révai, Budapest, 1940, 157–168. o.

Kós Károly: A székely nép építészete. Mérnöki Továbbképző Intézet, Budapest, 1944.

Kós Károly: Erdélyország népének építése. 1907. (Hasonmás kiadás: szerk.: Soóky Andrea. Balassi–Polis, Budapest–Kolozsvár, 1996.)

Kós Károly: Erdélyi népi építeszet. Kelenföld Kiadó, Buda- pest, 1989.

Kós Károly: Falusi építészet. Józsa Béla Athenaem, Kolozsvár, 1945, 85. o.

Kós Károly: Hát, mondom, nem megyek el... In: Korunk, 1990/3., 305–314. o.

Kós Károly: in Pásztortűz, 1934, 11. sz.

Kós Károly: Kalotaszeg. Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1932. Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk, 1971, 10., 1501–1512. o.

Kós Károly: Öreg templomok. Vasárnapi Újság, 2., 17., 1922. IV. 23.

Kós Károly: Számadás. In: Világosság, 1946. jún. 11., 3., 128., 4. o.

Kós Károly: Tanya a hegyen. In: Hármaskönyv. Irodalmi Kiadó, Bukarest, 1969, 227–238. o.

Kós Károly: Tanya a hegyen. In: Kalotaszeg. Magyar írók írásai Kalotaszegről, a kalotaszegi emberről.

Kós Károly: Transylvania. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989 (orig. Erdély, 1929).

Kós Károly: A türei oláh templom. A Ház, Budapest, 1908, 60–64. o.

Kós Károly: Varjúnemzetség. Transylvanian Fine Arts Guild, Kolozsvár, 1934.

Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok. Kriterion Kiadó, Bukarest, 1976.

Körösfői Kriesch Aladár: A zebegényi templom kifestése, mint pedagógiai feladat, Magyar Iparművészet, 1914.

Kriszt György. Medieval Churches of Hungary. Magyar Távirati Iroda, Budapest, 1990.

Kubinszky Mihály: Gondolatok a századeleji magyar építészetről. Magyar Építőművészet, 1961, 1., 42–49. o.

Kubinszky Mihály: Kós Károly levelei a századforduló építészetéről. Műhely, 1984, 7–6., 1–21. o.

Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz. Művészet, 1906, 1.

Lendl Adolf: Az új Állatkert. In: Magyar Építőművészet, 1909. 6.

Lendl Adolf: Fővárosi Közlöny 1909. évi május 18-iki számához, Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 1909; Alkotmány, 1911; Vállalkozók Közlönye, 1911. VII. 20.

Lendl Adolf: Milyen lesz az állatkertünk. In: Fővárosi Közlöny, 1909. május 18.

Lőrincz András: A bábonyi gazdasági iskola és előzményei. Kalotaszeg, 1995, 9., 6. o.

Lux Géza: Mátyás király szülőháza. Magyar Építőművészet, 1943, 4.

Lyka Károly: Új Idők, 1910, 16., 141–142. o.

MacMillan, Andy: GA–Charles Rennie Mackintosh, The Glascow School of Art, Glascow, Scotland, Great Britain, 1897–99, 1907–09. A.D.A. Edita, Tokyo, 1979.

Madar Ilona (et al): Siklód temploma és népe. Kairosz, Budapest, 1998.

Magyar Építőművészet (1907-ben Magyar Pályázat néven), 1907–1912.

Magyar Iparművészet, 1906–1908

Málnai Béla: A wieni nemzetközi építészkiállítás. In: A Ház, 1908, 79. o.

Málnai Béla: Családi ház telepek. A Ház, Budapest, 1909, 88–92. o.

McFadyen, Dugald: Sir Ebenezer Howard and the Town Plann- ing Movement. M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1970.

McLeod, Robert: Charles Rennie Mackintosh–Architect and Artist. (1968) William Collins, London & Glascow, revised ed. 1984.

Miklósi Sikes Csaba: Építészet Kalotaszegen. Szakdolgozat, BME, 1993, Kalotaszegi Református Egyházmegye jegyző- könyvei.

Moorhouse, Jonathon – Carapetian, Michael–Ahtola- Moorhouse, Leena: Helsinki Jugengstil Architecture 1895– 1915. Otava, Helsinki, 1987.

Muradin Jenő: A Barabás Miklós Céh. Kriterion, Bukarest, 1978.

Nagy Elemér: Búcsú Kós Károlytól. Magyar Építőművészet, 1978, 3., 58–59. o.

Nagy Elemér: A kispesti Főtér tervezése, Magyar Építőművészet, 1978, 3., 60. o.

Nagy Elemér: Az építő Kós Károly. Balassi Könyvkiadó – Kós Károly Alapítvány, Budapest–Kolozsvár, 1995.

Nagy Gergely: A Wekerletelep. Budapest Város Tervezői Vállalat, Budapest, 1990.

Nagy Gergely: A Wekerletelep rekonstrukcioja. Magyar Építőművészet, 1990, 5., 34–39. o.

Nagy Gergely: Kertvárosunk, a Wekerle. F. Szelényi Ház, Budapest, 1994.

Nagy Sándor: Életünk Körösfői-Kriesch Aladárral. Gödöllői Múzeumi Füzetek 7. Sajtó alá rendezte: G. Merva Mária. Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő, 2005.

Nagy T. Katalin: Az óbudai református parókia. ELTE BTK, diplomamunka, 1981.

Naylor, Gillian: The Arts and Crafts Movement. Trefoil Publications, London, 1990.

Németh Lajos (szerk.): A magyarországi művészet története 6, 1890–1919. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

Olasz Ferenc: Székelykapuk. Hunnia Filmstúdió, Budapest, 1990. Országépítő, 95, 1, 62–63. o.

Padányi Gulyás Gyula (szerk.): Kós Károly: Kalotaszeg. In: Építészet, 1941, 1., 12–13. o.

Pál Balázs: Kós Károly. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. Pál Balázs: Kós Károly 80 éves. Magyar Építőművészet, 1963, 6., 42–47. o.

Palóczi Antal: Munkástelepek Kispesten. Művészet, 1908, 373–376. o.

Papp Katalin: Budapest XII. Városmajor u. 59. óvoda-iskola műemlékfelújítási tanulmányterve. 1992. Pásztortűz, Kolozsvár, 1928, 1931, 1940.

Paulsson, Thomas: Scandinavian Architecture Buildings and Society in Denmark, Finland, Norway and Sweden from the Iron Age until Today. Leonard Hill, London, 1958.

Pintér Tamás: Századeleji házak Budapesten, Budapest, 1987.

Quantrill, Malcolm: Alvar Aalto – A Critical Study. Secker & Warburg, London, 1983.

Rév Ilona: Építészet és enteriőr a magyar századfordulón. Gondolat, Budapest, 1983.

Richards, J. M.: A Guide to Finnish Architecture. Hugh Evelyn, London, 1966.

Saarinen, Eliel: Gondolatok Budapest szabalyozásáról. Első megj.: Új Élet, VII No. 2; in Pavilon, 1990, 2–3., 14–17. o.

Saarinen, Eliel: Gondolatok Budapest szabalyozásáról II. Első megj.: Új Élet, VII, No. 3, 161–179. o.; in Pavilon, 1990, 4., 53–58. o.

Sármány Ilona: Villa és családi ház – A polgári lakáskultúra változásai a századfordulón. Pavilon, Budapest, 1990, 4., 47–53. o.

Sármány Ilona: A népművészet értelmezése a századforduló művészeti közgondolkodásban. Etnográfia, 1977, 1., 102–117. o.

Sármány-Parsons, Ilona: The Influence of the British Arts and Crafts Movement in Budapest and Vienna. Acta Historia Artium, Tomus XXXIII, 1987–8., 179–198. o.

Sas Péter (szerk.): Nem spekuláltam, éltem... Népművelési Intézet, 1983.

Sas Péter: Kós Károly emlékezete. Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre, 1984.

Sas Péter: Kós Károly Képeskönyv. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1986. (Újabb kiadása: Kós Károly Képes- könyv. Pallas – Akadémia Kiadó, Budapest, 2009.)

Schön József: A bécsi nemzetközi építészeti kiállítás. In: Ma- gyar Építőművészet, 1908, 6., 6., 1–3. o. Magyar Iparművészet, 1908, 11., 3., 114. o.; Magyar Építőművészet, 1910,

8., 141–142. o.; Magyar Iparművészet, 1912, 15., 353. o.

Sekler, Eduard: Josef Hoffman – The Architectural Work. Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1985.

Sembach, Klaus-Jurgen: Art Nouveau – Utopia: Reconciling the Irreconcilable. Benedikt Taschen, Cologne, 1991.

Szabadi, Judit: Art Nouveau in Hungary. Corvina, Budapest, 1989.

Szabó T. Attila (tanulmányok Bábonyról): Bábony törtenete és települése. E. T. Füzetek, 104, 1939. A bábonyi népi építkezés néhány emléke, IV., Kriterion, 1980, 328. o.

Szaboky Zsolt – Szilágyi István: Nézd elméjöket az ács embereknek: fatornyok, fatemplomok Erdélyben. Artunion, Budapest, 1987.

Szidnainé Csete Ágnes: A 125 éves Budapesti Állat- és Növénykert története. Athenaeum, Budapest, 1991.

Tér és Forma, 1937, 2–3., 59–61. o.

Tóbiás Áron: Megmentett hangszalagok. In: Olvasó Nép, 37., 144–160. o.

Toroczkai Wigand Ede: Hímes udvar. Budapest, 1916,

Magyar Építőművészet, 1910, 8., 3. o.

Toroczkai Wigand Ede: Hímes udvar. Táltos Kiadó, Budapest, 1916.

Toroczkai Wigand  Erdélyben.  Művészet,  1912,  189–194. o.

Váradi Pál – Borbély Anikó: Kalotaszeg. 2 kötet. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1989.

Varró János: Kós Károly, a szépíró. Dácia, Kolozsvár, 1973, 67–68. o.

Vásárhelyi Czigler Emil: Kós Károly. In: Erdélyi művészek; E. Sz. C. 1934.

Vasas Samu: Egyéniség varázs. In: Korunk, 1990, 3., 322. o.

Veress István: Nyolcvanhét évesen így emlékszem rá. Kós Károly Egyetemessége, Marosvásárhely, 1996, 141–150. o.