alkotasok_banner
Találatok (2)
1965 1965

A lakóház egyszerű, majdnem négyszögletes terve párhuzamba állítható Kós Károlynak ebben az időszakban készült parókiaterveivel, például a mikefalvival (Kalotaszeg).

1965 - 1966 1966

A templomot egy iskola tornaterméből alakította ki egy kisebb bővítéssel és torony hozzáépítésével. A torony a tervtől eltérően módosításokkal épült fel.