Kép

Épületleírás

Debreczeni László, erdélyi művészettörténész, építész a következőt írja a tervről: „A Kolozsváron felépült ortodox román katedrális tervpályázatára (1921) Kós Károly is küld be pályaművet. Ő Bizánc eredeti hagyatékán, Konstantinápolyban tanulmányozta a keleti egyház építészetét, s ennek alapján készített pályatervével a második díjat nyerte el.”, valamint egy korábbi kéziratban: „Kós, aki Konstanápolyban tanulta meg a bizánci építészetet, szintén pályázott. Szabályszerűen keletelt templomot tervezett. Terve nem követte a Mincu tanítványok neo-bizantin irányzatát, ...de mégis második díjat nyert.”

Az 1927–1928-ban épült fejérdi görög katolikus templom hasonló stílus jegyekkel rendelkezik..

Bibliográfiai adatok

Debreczeni László: Kós Károly, az építőművész. In: Korunk XXVI./8., 1967 (1060–1067.)

Debreczeni László: Kós Károlyról készített kéziratos tanulmányok, részletek. Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (300.) [1921-1]

Iuga, Liliana: "Building a cathedral for the nation. Power hierarchies, spatial politics
and the practice of multi-ethnicity in interwar Cluj, Romania (1919-1933)" in Under Construction. Building the Material and the Imagined World, ed.:  Eike-Christian Heine, Kultur und Technik Band 30, Lit Verlag, Berlin, 2015

Tervezés ideje
1921
Mai településnév
Kolozsvár, Cluj-Napoca
Mai cím
Strada Republicii
Építtető
Román ortodox egyház tervpályázata
Tervező
Kós Károly
Épülettípus
egyházi épület
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield