alkotasok_banner
Találatok (190)

A kis házhoz készült hallgatói terv tanúsítja, hogy az építész ko­rán felismerte a székely építészet legfontosabb alapvető formáit.

MÉSZ (Magyar Építészek Szövetsége) Wellisch hallgatói pályázat: „Üdülőhelyre épí­tendő kútház terve, magyaros stílusban”

A mauzóleumok és a nemzeti hősök sírhelyei nemcsak az építészhallgatók, hanem a kor számos vezető építésze, közöttük Medgyaszay István és Pogány Móric érdeklődését is felkeltették.

Az idillikus pasztorális táj (Kalotaszeg) triptichonos közvetítése. A mezőkből és legelőkből álló dimbes-dombos vidéket fás ligetek és elszórt tanyák törik meg.

Ez a kis terv a számos kis falusi ház tervének egyike. Mivel nincsenek melléképületek, minden bizonnyal nem egy földműves házáról van szó.

Negyedéves szigorlati vizsgaterv, mester: Schulek Frigyes; jegy: kitűnő.

Megemlítve Kós emlékezéseiben, nincs több információ e tervről.

IV. éves hallgatói terv. A hasonló témájú III. éves tervtől eltérően ez a házterv sikeresebb, és végső megoldásában festői is.

A korábbi házterveken található domináns sátortető nagyobb léptékben, tornyok és oromfalak hozzáadásával ismétlődik meg és kerül kidolgozásra.

A homlokzat stilizált népies és román stílusú részletekkel gazdagított síkbeli, aszimmetrikus kompozíciója előrevetíti a zebegényi templom1908-ban készült tervét.

A festői elhelyezésű kis udvarház terve sokban rokonítható a Művész Ház tervével, különösen a fedett közlekedőkkel és árkádokkal, falakkal és melléképületekkel rendelkező képzeletbeli bels