alkotasok_banner
Találatok (187)
1937 1937

A közvetlenül a sztánai vasútállomás mellett lévő kicsi, egyszerű nyaraló kőfalai és meredek tetősíkjai nemcsak a közeli Varjúvárat visszhangozzák, hanem meghatározzák az épület jellegét is.

MÉSZ (Magyar Építészek Szövetsége) Wellisch hallgatói pályázat: „Üdülőhelyre épí­tendő kútház terve, magyaros stílusban”

Az idillikus pasztorális táj (Kalotaszeg) triptichonos közvetítése. A mezőkből és legelőkből álló dimbes-dombos vidéket fás ligetek és elszórt tanyák törik meg.

A mauzóleumok és a nemzeti hősök sírhelyei nemcsak az építészhallgatók, hanem a kor számos vezető építésze, közöttük Medgyaszay István és Pogány Móric érdeklődését is felkeltették.

A kis házhoz készült hallgatói terv tanúsítja, hogy az építész ko­rán felismerte a székely építészet legfontosabb alapvető formáit.