Kép

Épületleírás

Kós Károly az első tervváltozatot 1928. február 28-án küldte meg a megrendelőnek, a kísérőlevélben leírja a tervezési feladat lényegét: egy meglévő épület alapfalainak a felhasználásával új, korszerű parókiát tervezett (belső WC-vel). A parókiához, szerves bővítésként, a nagybaconi kultúrházhoz hasonló méretű nagyterem készült volna, hasonlít is ahhoz ez a terv, de végül nem valósult meg az elképzelt formában. Az első után egy évvel Kós újabb alternatívákat küld, egyet kisebb (tanácskozó) teremmel, illetve egy nagyterem nélküli változatot. Az utóbbi (nagyterem nélküli) tervek alapján épült meg az új parókia, kisebb-nagyobb eltérésekkel, illetve utólag módosították (iroda homlokzata és tetőidoma, bejárat fedése, pincebejáró-előtető stb.). Második levélben (1929. február 28.) Kós figyelmezteti a lelkészt:

"Semmiféle befolyást ne engedjen, mert minden meg nem gondolt és szakszerűen el nem képzelt, logikátlan változtatás csak ronthat,. úgy a művészi hatáson, mint az épület praktikus használhatóságán."

(Az építkezéshez kapcsolódó levelezés a református egyház tulajdonában van.)

Bibliográfiai adatok

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (333.) [1928-1]

Gall Anthony: Kós Károly és Sepsiszentgyörgy, Alapfy KFT-Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2015. (186-187.)

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (201-202.)

Tervezés ideje
1928.02 1928
Építés ideje
1929 - 1930 1929
Mai településnév
Bodos, Bodoș
Építtető
Református Egyház, Nagy Béla lelkész
Tervező
Kós Károly
Épülettípus
egyházi épület
Épület mai státusza
jelenleg is áll, átalakítva
Geofield