alkotasok_banner
Találatok (190)
1950 - 1951 1951

1990 és 1994 között Incze Zoltán lelkipásztor indittatásából az eredeti tervek felhasználásával épült a lebontott régi templom helyén. Azonosított regionális archetípus és a hozzá tartozó falusi lé

1954 - 1954 1954

Kicsi, négyzet formájú kápolna fedett bejárati tornáccal. A tornácból kiugró huszártorony a bejáratot jelöli ki. Hasonlít az Egeres-Ferencbányára készített tervhez.

1965 1965

A lakóház egyszerű, majdnem négyszögletes terve párhuzamba állítható Kós Károlynak ebben az időszakban készült parókiaterveivel, például a mikefalvival (Kalotaszeg).

1953 és 1954 között több tervvázlatot készített Kós Károly egy nagyobb méretű kultúrház épületére, a főút menti saroktelekre.  Az épület az egyik változat szerint részben épült fel, a jellegzetes t

1953 1965

A Kós által 1914-ben tervezett parókiaépület csak évtizedekkel később, módosított formában valósult meg.

1970 1970

Sematikus rajzok léteznek 1955-bôl és 1960-ból. Az elkészült épület kevéssé hasonlít a rendelkezésre álló tervekre.