Kép

Épületleírás

Ez volt az első a néhány templom közül, amelyet Kós tervezett vagy újított fel a helyi román gyülekezetek számára. A meglévő fatemplomot eladták a szomszédos Kispetri falunak. Érdemes összehasonlítani Kós 1924-ben készült perspektívarajzát azzal, ahogyan a templom most áll. Noha a templom általában véve hasonlít az építész rajzára, a terv finomsága és kidolgozottsága vagy nem került át a valóságba, vagy az idő és a falusiak lelkes karbantartása és javításai tüntették el.

Bibliográfiai adatok

Távlati kép közölve: Erdélyi Helikon I./8.  1928. (628.)

Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk XXX/10. 1971. október (1501-1512.)

Benkő Samu: Őszi beszélgetés Kós Károllyal Erdély köveiről. Utunk Évkönyv 1977. Kolozsvár (119-125.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (318.) [1924-3]

Tervezés ideje
1924 1924
Építés ideje
1927 1927
Mai településnév
Sztána, Stana
Építtető
Görög Katolikus Egyház, Sztána
Tervező
Kós Károly
Épülettípus
egyházi épület
Geofield