Kép

Épületleírás

A ravatalozóhelyiséget is magába foglaló hullaház T alaprajzú, egyszintes pavilon. A fő- és hátsó homlokzat meghatározó eleme a magas oromzatú középrész, melyet teljes egészében terméskő borít. A később megtoldott épületben ma a törvényszéki orvostani részleg működik.

Az épületet 1914-1916 között szerkezet kész állapotban elkészült, legkésőbb a Fertöző-beteg pavilonnal együtt készült el (1923)

Bibliográfiai adatok

Kónya Ádám: Kós Károly-épületek Sepsiszentgyörgyön. In: Aluta V. évf., 1973 (219–236.)

Kós Károly: Életrajz. Szerk.: Benkő Samu. Szépirodalmi Könyvkiadó–Kriterion, Budapest–Bukarest, 1991 (126–128., 134–135.)

Csutak Vilmos: Közösség és Művelődés. Kriterion, Bukarest, 1993

Koczka György, dr.–Nagy Lajos, dr.: Általános történeti áttekintés. In: Emlékkönyv. A Sepsiszentgyörgyi Kórház 145 éve. Sepsiszentgyörgy, 1998 (9–20.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (278–282.) [1914-1]

Fabó Beáta–Anthony Gall: „Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem”. Kós Károly világa 1907–1914. Budapest Főváros Levéltára, 2014 (176.)

Gall, Anthony: Kós Károly és Sepsiszentgyörgy – a székely nemzetnek székely kultúrházat akartam. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2015 (134–139.)

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (127–132.)

Tervezés ideje
1913 - 1916 1915
Építés ideje
1914 - 1923 1916
Mai településnév
Sepsiszentgyörgy, Sfântu Gheorghe
Mai cím
Stadion utca 1. (Strada Stadionului) / Kórház utca (Strada Spitalului)
Építtető
Háromszék Vármegye, Belügyminisztérium, dr. Fogolyán Kristóf kórházigazgató-főorvos
Tervező
Kós Károly
Kivitelező
Nagy Mihály László, Thuróczy asztalos, Kézdivásárhely
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
egészségügyi létesítmény
Épület mai státusza
jelenleg is áll, átalakítva
Geofield