Kép

Épületleírás

Kászonjakabfalva közelében, egy elszigetelt völgy enyhén emelkedő, fenyő borította domboldalán eredő borvízforrásra épült ez a környező tájba komponált,  kétszintes kő- és gerendaház. A borárnyéki Balás-forrás vizét már a századforduló előtt értékesítették, többféle elnevezés is használatban volt. A Veresszéki-, később Pán-, majd Szent György-forrás palackozója és fürdőtelepe 1894–1956 között üzemelt. Kós Károly megbízója a borvíztelep új bérlője, a sepsiszentgyörgyi orvos, Fogolyán Kristóf volt, aki a borvizet „Pán” néven forgalmazta. Jó barátja számára Kós maga rajzolta meg a reklámgrafikákat, címkéket és reklámplakátot.

Egy korábbi vázlatterv 1918-ból jelzi, hogy Kós Károly 1918-ban már foglalkozott a feladattal, de a megvalósult állapothoz hasonló tervet ismereteink szerint 1924-1926 között készítette.

Az építész a kútházat közvetlenül a lejtőn helyezte el, így a robusztus kőalapzat kőmeredélynek tűnik a fenyőfák között. Ez az elhelyezés gyakorlati célokat is szolgált – a pincéből a palackozott forrásvizet az előtte lévő tisztáson várakozó kocsihoz lehetett szállítani, a felső lakószintet pedig közvetlenül el lehetett érni az emelkedő felől. A tetőt zsindely helyett a helyi, baconi cseréppel fedték.

A későbbiekben toldották az épületet. A 2000-es évek folyamán elindult az addigra rendkívül leromlott – sokáig tehénistállóként használt – ház teljes rekonstrukciója (építész: Esztány Győző). Elkészült 2022-ben.

Bibliográfiai adatok

Zsigmond Enikő: Kutatás- es ipartörténeti adatok a kászoni borvizek hasznosításáról. In: Acta – a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve. 1. köt. 1996 (83–98.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (328.) [1926-5]

Zsigmond Enikő: Örményekre emlékezve (harmadik rész). In:  Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek VII./76., 2003. június

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (193–194.)

Tervezés ideje
1924 - 1926 1924
Építés ideje
1926 - 1928 1926
Mai településnév
Kászonjakabfalva, Iacobeni
Építtető
dr. Fogolyán Kristóf
Tervező
Kós Károly
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
kútház
Épület mai státusza
Újraépítve
Geofield