Kép

Épületleírás

A kis kétszobás falusi házak átvették a hagyomá­nyos helyi alaprajzot, és vályogból készültek. A később kibővített egyszerű házak a falu tűzvész utá­ni újjáépítési programjának képezték részét. A hely­ben elérhető építőanyag és technológia alapvető fontossággal bírt az alacsony költségű ház-újjáépítési projekt sikere szempontjából éppen úgy, mint későbbi magyarországi ONCSA-program esetében,
amelyhez Kós szintén készített terveket (pl. Nagy­iklód, 1942-1943).

 

„Elkészültek JózseffaIva ujjátépítésének tervei”

Keleti Újság: 1939. július 17. — XXII. Évf. 160. Szám.  4o.

(KOLÓZSVÁR, július 15.) Amikor a  ,Keleti Újság" hasábjain elsőkül számoltunk be megrázó erejű helyszíni tudósításainkban Józseffalva tragikus pusztulásáról, tudtuk és hirdettük, hogy ennek a kicsi testvérszigetnek nem szabad eltűnnie a föld színéről.

Hitünkben nem csalódtunk. Alighogy elterjed t Románia magyarlakta vidékein a borzalmas tűzvész hite, minden ösztönzés nélkül megindult a segítségnyújtás soha eddig nem tapasztalt átadása s nem véletlen, hogy a legelső, egymagunkban is tekintélyes összegű adományok épp a „Keleti Újság" szerkesztőségének és kiadóhivatalának címére futottak be.

Érdekes találkozása az eseményeknek, hogy amikor a „Keleti Újság"-hoz beküldött önkéntes adományok összege elérte a 600 ezer lejt, azon a napon készültek el Kós Károly művészi tervei is.

Az ősi erdélyi építési stílusok és rendszerek legalaposabb ismerője: Kós Károly értesülésünk szerint egységes háztípus alapján tervezi Józseffalva újjáépítését s terveit is ennek a meggondolásnak jegyében dolgozta ki.

Az egyszerű és olcsón előállítható tervek alaptan már képet alkothatunk arról, hogy körül­belül milyen lesz az elhamvadt falu az újjászületés nagy művének megkezdése és befejezése után. A lakóház kétszobás, benyílós. A gazdasági épületek a terv szerint igen érdekes tömeges vonalhatást árulnak el. A tervrajz elárulja, hogy az istálló és a csűr derékszögben egybe épül.

A tervrajzokat jóváhagyás végett —- tudomásunk szerint — már illetékes helyre beterjesztették s minden remény megvan arra, hogy jóváhagyás után az építési munkálatok megkezdődjenek.

 

Bibliográfiai adatok

KÓS Károly, 1945/B, Falusi építészet, Tanulmány, Kolozsvár, Józsa
Béla Atheneum, 1945, (91.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (394-395.) [1938-2]

Tervezés ideje
1938 - 1939 1939
Mai településnév
Vornicenii Mari
Geofield