Kép

Épületleírás

Kós Károly így emlékszik vissza a Zrumeczky Dezsővel közösen, Hűvösvölgybe tervezendő iskola és internátusi épület tervezési feladatára:

„Egész ősszel és télen át [1914 őszén és 1915 elején] tehát keményen és nyugodtan dolgoztam a kórházpavilonok kiviteli tervein és költségvetésén, de nemcsak a kórházterveken és költségvetéseken, hanem ugyanakkor már egy közben megnyert munkán is. A fővárostól ugyanis közben közösen Zrumeczkyvel, aki ugyancsak »untauglich« állapotában civil volt még, szép megbízást kaptunk: a Hűvösvölgyben építendő leány-gazdasági-kertészeti szakiskola és internátus tervezését. A vázlatterveket el is készítettük. (A Zrumeczky által akvarellben nagyszerűen produkált perspektíváját évek múlva is ott láttam Kabdebó építész, fővárosi műszaki tanácsos városházi dolgozószobájának falán.) A főváros a vázlattervünket jóváhagyta ugyan, de a munka folytatása (kiviteli tervek készítésére stb.) nem kaptunk megbízást: »csak a háború után kerülhet arra sor – talán«.” (Kós Károly: Életrajz. Szerk.: Benkő Samu. Szépirodalmi Könyvkiadó–Kriterion, Budapest–Bukarest, 1991. 132.)

Bibliográfiai adatok

Kós Károly: Életrajz. Szerk.: Benkő Samu. Szépirodalmi Könyvkiadó–Kriterion, Budapest–Bukarest, 1991. (132.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (285.) [1914-5]

Tervezés ideje
1914
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Budapest, Hűvösvölgy
Építtető
Budapest Főváros
Tervező
Kós Károly
Társalkotó/Társtervező
Zrumeczky Dezső
Épülettípus
oktatási épület
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield