Kép

Épületleírás

A kis kalotaszegi közösség számára készült épületek közvetlenül válaszolnak a közösség igényeire és gazdasági lehetőségeire. Ennélfogva ezt az épületet nemcsak templomnak szánták, hanem a mellette lévő tanterem iskolaként is működött. A méretében és megjelenésében kis kápolnához hasonlító temp­lom jellegzetessége a meszelt homlokzat és az oromzatból kiemelkedő kis fatorony. Belül a kazettás famennyezet leegyszerűsített megoldásával és a református templomokra jellemző szerény, egyszerű bútorzattal találhatjuk magunkat szemben. Az épület néhány olyan elemet (szószék, karzat, a mennyezet részletei) is tartalmaz, amelyet a régi templomból mentettek meg. Kós maga vásárolta meg a faanyagát (azaz a lebontott haranglábat), amelyet a közeli épülő majornál állítottak fel.

„Régi templomából átmentett karzat, néhány mennyezettöredék és a szószék 1752–53-ból származik. A karzat felirata ‘A.o. 1753. KOLOZSVÁRT LAKÓ KÖVENDI ASZTALOS JÁNOS MESTER LEGÉNYEIVEL ÚGY MINT MARTINUS RIDELLI ÉS ÁRKOSI GYÖRGY’.”*

„Jódratosnyán tervezte az első iskola/templom/papilak kombinációt – ezt követte a hasonló elképzelésű bábonyi is... Homoródfürdőn papilakot tervezett a fedéltérbe.” (részletek: Debreczeni László levele Borbáth Dánielnek).

Bibliográfiai adatok

Miklósi Sikes Csaba: Építészet Kalotaszegen, Szakdolgozat, BME, 1993.

Kalotaszegi Református Egyházmegye jegyzőkönyvei

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (377.) [1935-1]

Tervezés ideje
1934 - 1935 1935
Építés ideje
1930 - 1936 1936
Mai településnév
Bábony, Băbiu
Építtető
Református Egyház
Tervező
Kós Károly
Kivitelező
Csöregi Endre, Debreczeni László építésvezető
Épülettípus
egyházi épület
Épület mai státusza
jelenleg is áll
Geofield