Kép

Épületleírás

Kós eredeti 1929-es vázlatterve az építész korábbi terveinek egyértelmű, stilizált megjelenítése. A karcsú torony forgópontként szolgál a puritán oromfal és az oldalán lévő nyitott, négy nagy oszlopon fekvő tornác között. Az építkezést pénz hiányában elhalasztották. A korábbi (lebontott) templom helyén megvalósult terv sokkal konzervatívabb, mint az első vázlatterv: csak az oldalbejárat oszlopai és az elnyúló kettős ablaknyílások emlékeztetnek az eredeti tervre, mialatt a jellegzetes négyfiatornyos torony újra fókuszpontként jelenik meg. Nehéz lenne meghatározni, hogy azért változtatták-e meg a tervet, mert az egyházközség nem fogadta el az eredeti tervet, vagy azért, mert az építész hozzáállása változott meg, mivel nyolc év telt el az eredeti terv és az építkezés kezdete között. A régi templommal együtt lebontották Kalotaszeg egyik legnagyobb fa haranglábát is, amelyek mindegyikét az építész által készített rajz őrzi. Az eredeti festett mennyezeti kazetták (Gyulai Asztalos János, 1692) közül 21-et helyeztek át az új templomba.

Részlet a Református Szemle 1942. november 20-i számából:

„Templomszentelés Ketesden, 1942. október 25-én

...a templomszentelésen részt vettek: Kós Károly főgondnok, akinek művészi terv szerint készült a mi gyönyörű és masszív templomunk, Farkas Kálmán, a bánffyhunyadi járás főszolgabírája, Albrecht Dezső gondnok, országgyűlési képviselő, Albrecht Elek járási gazd. felügyelő...” 514/5. old.

Bibliográfiai adatok

Vajk Ilona: Kós Károly építészeti emlékei Kalotaszegen. Tiszatáj 1983. XXXVII/ 12. (36-43.)

Kabay Béla: Kalotaszegi műemlékek kis adattára. Korunk 1973. XXXII/11.(1680-1697.)

Miklósi Sikes Csaba: Építészet Kalotaszegen, Szakdolgozat, BME, 1993.

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (231-232.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (386-387.) [1937-1]

Tervezés ideje
1929 - 1936 1929, 1936
Építés ideje
1937 - 1941 1941
Mai településnév
Ketesd, Tetișu
Építtető
Barabás Béla lelkész
Tervező
Kós Károly
Épülettípus
egyházi épület
Épület mai státusza
jelenleg is áll
Geofield