Kép

Épületleírás

Kós két tervváltozatot mutatott be e középkori templom felújítására és bővítésére vonatkozóan. A két változat közötti elsődleges különbség a torony helyében van: az egyiken közvetlenül csatlakozik a főhomlokzathoz (II. verzió), a másikon kissé eltávolodik a homlokzati síktól, és a templom bejáratával alkot szerves egységet (I. verzió). Egyik változatot sem választották, hanem e helyett a végleges terven a torony a homlokzat közepén helyezkedik el. Mialatt Kós terve megőriz valamennyit az eredeti templom középkori jellegéből, az átépítés léptéke és kiterjedése, különösen az új belső tér dominanciája teljesen lecsökkenti a régi jelenlétét. A székihez hasonlóan Kós elfogadta a félkereszthajó szárnyának hozzáadását, hogy legyen hely a több ülőhely számára. Mialatt Szék esetében ez nem vonja el a figyelmet a templom átfogó jellegéről, ebben az esetben az új szárny do­mináns jelleggé válik, amit az a körülmény is tovább erősít, hogy a torony nem épült meg. A templom belseje nem történelmi jellege miatt figyelemreméltó, hanem azért, mert a szépséges belsőtéralakításnak minden részletéről, ajtóról és ablakról, a fémmunkáról, az ülésekről, a szószékről és a kazettás mennyezetről részletes rajzok maradtak fenn.

 

Bibliográfiai adatok

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (448-454.) [1947-5]

 

Tervezés ideje
1948 1948
Építés ideje
1949 - 1951 1951
Mai településnév
Körtvélyfája, Periș
Építtető
Református Egyház
Tervező
Kós Károly
Kivitelező
Közmunkával készült.
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
egyházi épület
Épület mai státusza
jelenleg is áll
Geofield