alkotasok_banner
Találatok (5)
1927 1927

Ez volt az első a néhány templom közül, amelyet Kós tervezett vagy újított fel a helyi román gyülekezetek számára. A meglévő fatemplomot eladták a szomszédos Kispetri falunak.

1927 1927

A falusiak megvették a szomszédos Sztána falu még meglévő kis fatemplomát, és Kós tervei szerint felújították, építettek hozzá egy új kőtornyot, amely – kisebb léptékben – erősen hasonlított az új

1927 1927

A Kós Károly által tervezett sepsiszentgyörgyi iskolaépületek szorosan összefüggnek az impériumváltás utáni szervezőmunkával, hiszen meg kellett teremteni a hiányzó oktatási infrastruktúrát.

1927 - 1929

Koncepciójában e terv alapvetően megismétli a korábbi kolozsvári református templomot (1912–1913): a belső tér inkább a katolikus templomokhoz hasonlóan egy hosszanti lineáris tengely mentén szerve