Kép

Épületleírás

„Wigandnak [...] olyan tervezői megbízása volt, melyet nem mert a maga szakállára elvállalni: Kolozsvárra kellett egy lakóházat tervezni (és művezetni, elszámolni) Folyovits János városi főjegyző számára. Közös tervezői munkánk kapcsán állapítottam meg, hogy bizony Wigand Ede páratlanul zseniális – iparművész, de építészeti, művészi tudása nincsen, komoly, reális építészeti feladatot megoldani a maga tudásával képtelen, még ha az csupán egyszerű családi lakóház is. [...]

De ez nem volt akadálya barátságunknak, mely zavartalanul kitartott az ő tragikus haláláig (a második világháborúban, Buda ostromakor az óvóhelyen pusztult el).” (Kós Károly: Életrajz. Szerk.: Benkő Samu, Szépirodalmi Könyvkiadó–Kriterion, Budapest–Bukarest, 1991. 110.)

Kós Károly és Toroczkai Wigand Ede 1910 tavaszán és nyarán együtt dolgozott Folyovits János kolozsvári főjegyző villájának tervén. Az épület még ez évben el is készült a városi tisztségviselők számára létrehozott kertváros részeként.

Az utcaszint felett, egykor „festői kertben” elhelyezkedő villa aszimmetrikusan megkomponált főhomlokzatának különleges vonása a faragott kőoszlopok közé fogott földszinti terasz és az ezzel egybeépített emeleti erkély. A külső megjelenés látható mérete és határozott építészeti kezelése – Anthony Gall szavaival élve – elrejti a keskeny központi lépcsőház köré elhelyezett, valójában inkább szerény és esetlen alaprajzot.

Az eredeti villaépület ma több önálló lakásból áll. A főhomlokzaton lévő, kiugró tornác oszlopközeit befalazták, az erkély mellvédfala szintén nem eredeti már.

Bibliográfiai adatok

Kós Károly: Életrajz. Szerk.: Benkő Samu. Szépirodalmi Könyvkiadó–Kriterion, Budapest–Bukarest, 1991 (110., 252.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (212.) [1910-1]

Fabó Beáta–Anthony Gall: „Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem”. Kós Károly világa 1907–1914. Budapest Főváros Levéltára, 2014 (137.)

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (104.)

Tervezés ideje
1910.03 - 1910.08
Építés ideje
1910
Mai településnév
Kolozsvár, Cluj-Napoca
Mai cím
Zrínyi Miklós u. 9.
Építtető
Folyovits János városi főjegyző
Tervező
Kós Károly, Toroczkai Wigand Ede
Társalkotó/Társtervező
Toroczkai Wigand Ede
Kivitelező
ismeretlen
Tervek levéltári jelzete
ismeretlen
Épülettípus
lakóház
Épület mai státusza
jelenleg is áll
Geofield