Kép

Épületleírás

A Magyar Kamara Színház és Művelődési ház három terve közül egy ismert. A rendelkezésre álló rajzokból nem határozható meg pontosan, hogy az építész milyen módon szándékozta elhelyezni a jelentős méretű épületet a Kolozsvár fővárosi jellegzetességének számító Mátyás király tér 23. szám alatti telekre, de biztosra vehető, hogy az épületet szorosan körülvették volna a szomszédos házak, és hogy a színház hátulja egy mellékutcára nézett volna.

A közönség az épületkomplexumot egy udvaron keresztül érhette volna el, amely a Református Egyház tulajdonában lévő utcafronti épület alatt haladt volna el. Ennélfogva elég valószínűtlen, hogy az épület látható lett volna pontosan az építész perspektívarajzának nézetéből, amely azt egy nagy, nyílt területen ábrázolja.  A terv funkcionális elrendezése egyszerű, és az épület tömegei azokat a puritán kockaformákat tükrözik, amelyek jellemzőek voltak Kós akkori középületeire, például a négy évvel korábban Kolozsvár városi parkjába tervezett Műcsarnokra. Noha nem ez a legjelentősebb az építész tervei közül, tény, hogy három külön terv is készült. Ez pedig jelzi a beruházás fontosságát, különösen mivel a 18. századra visszanyúló múlttal rendelkező városi Magyar Színháznak kétségbeejtően szüksége volt új létesítményekre, és ugyanennyire szüksége volt a magyar kisebbségnek is arra, hogy színpadot biztosítson kulturális tevékenységei számára.

Érdekes kapcsolódó adat, hogy 1941-ben Kós Károly kapott megbízást a Nemzeti Színház (Kolozsvár) felújítására.  Mivel a hasonló jellegű Műcsarnok ekkor épült meg, lehetséges, hogy a régi Nemzeti Színház visszakerülése miatt szükségtelenné vált a Kamaraszínház megépítése.:  

Keleti újság, 1941 január 31, 5o.:

Kós Károly kapott megbízást a kolozsvári színház restaurálására

B u d a p e s t, január 30.  A vallás és közoktatásügyi minisztérium és Kolozsvár város kétszázezer pengős költségvetési keretet szavaztak meg a kolozsvári színház épület rendbehozatalára és korszerű felszerelésére. A restauráló munkák elvégzésére K ó s Károly, a kiváló író és műépítész kapott megbízást, aki az újjáépítési munkálatokat már meg is kezdte és ezekről a következőket mondotta:

__A kolozsvári Nemzeti Színház megnyitásának időpontja a nagy munka miatt egyelőre még bizonytalan.  Én természetesen mindent elkövetek, hogy minél előbb rend behozzam a színházat, amely meglehetős elhanyagolt állapotban van. Remélni kell azonban, hogy az átalakítási munkálatok után a híres kolozsvári színház újjászületik és nem kétséges, hogy rövidesen ismét olyan hivatást tölt majd be, mint évtizedekkel ezelőtt, amikor a magyar kultúra egyik legjelentősebb vára volt.

Bibliográfiai adatok

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozat szerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (155.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (374-375) [1934-2]

Kemény, János: Kisebbségi és Nemzeti színjátszás, in Erdélyi Helikon, Kolozsvár, 1942, (297-304)

Szerk.: Kós Károly kapott megbízást a kolozsvári színház restaurálására, Keleti újság, 1941 január 31, (5.)

Tervezés ideje
1934 1934
Mai településnév
Kolozsvár, Cluj-Napoca
Építtető
Kádár János színházigazgató
Tervező
Kós Károly
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
kulturális épület
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield