Kép

Épületleírás

Tervpályázatot írtak ki a templom tervezésére, nem tudni hogy a Kós terv közvetlen megbízásból vagy a pályázatra készült. A templomot nem építettek fel anyagi nehézségekre hivatkozva. 1957. december 22-én Vincze Gézához írt levelében Kós így nyilatkozik (éppen a Marosvásárhelyi templom tervén dolgozik):

„...Szép, de nehéz feladat, mert a telek szűk, és minél tágasabb templomra volna szükség. Jövő esztendőben egy székelyföldi/siklódi/ régebbi templomtervemet is felépítik az atyafiak.”

Kós két tervjavaslatot készített a kicsi, durván négyzet alakú telekre. A meredek emelkedő miatt az építész az egész épületet alá tudta pincézni. Mindkét javaslat félig különálló tornyú templomot tartalmaz. Egyik esetbe a torony a templom végoromfalas homlokzata mellett van, és az utcai homlokzat részét képezi: a templomba való bejutás az utcáról lépcsőkön és a tornyot a templommal összekötő folyosón keresztül történik. A felső és alsó szintre vezető lépcsők a toronyban vannak. Ez a javaslat nyers és dinamikus homlokzatot mutatott az utca felé, ahol a főhomlokzat függőlegességét az oldalhomlokzat támpillérjei és a templombelső keskeny oldalhajóit alkotó oszlopok ellenpontozzák. Az építész az első alternatívát két változatban rajzolta meg: a kettő közül a tagoltabb magas vízszintes ablakcsíkokon keresztül oldalvilágítást biztosított a központi terem számára, és a tornyot az építész kedvenc további tornyocskái fokozták. Az építész második javaslata a templomot az utcával párhuzamosan és attól távolabb he­lyezte el, a félig önálló torony az utcafronton maradt főbejáratként funkcio­nálva.

interjú részlet Bustya Dezső református lelkésszel, in: Kibédi Varga Sándor: „Mit ér a templom ha Magyar? Hittel és Tízkörömmel, Kurír, 1991 dec. 24., 19 old.

- Kezdjük talán a kezdettel. Mikor született meg a templomépítés gondolata?

- A századfordulótól 1957-ig csak két önálló egyházközség volt Marosvásárhelyen, a vártemplomi és a kistemplomi. De akkor létrejött a harmadik is, az alsóvárosi, azaz a miénk. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy most már kilenc református egyházközség működik a városban. Az első alsóvárosi lelkész Barabás Benedek volt, aki már 1958-ban templomtervet készíttetett, mégpedig magával Kós Károllyal. A gyűjtést is elkezdték, sőt telket is vettek. De hat semmi sem sikerült. Mindig valakik keresztbe tettek...

 

Bibliográfiai adatok

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (474-475.) [1957-1]

Kibédi Varga Sándor: „Mit ér a templom ha Magyar? Hittel és Tízkörömmel, Kurír, 1991 dec. 24., 19 old.

Tervezés ideje
1957 1957
Mai településnév
Marosvásárhely, Târgu Mureș
Építtető
Református Egyház, Alsóvárosi gyülekezet
Tervező
Kós Károly
Tervek levéltári jelzete
Épülettípus
egyházi épület
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield