Kép

Épületleírás

A főtéren a két háború között felépült egy új városház neó-bizánc stílusban.  Kós Károly ennek az épületnek a homlokzati megjelenésének az átalakítására készített több féle változatot.  Az élképzelések szerint a szomszédos századfordulós épületekhez közelebb álló stílusban készültek.  

A korábbi sajtó részletesen beszámol az építkezésről, amelyben Radó Sándor-t említenek tervezőnek, Kocsis Iván-t pedig felügyelőnek.  A Munkálatokat az Iparügyi Miniszter rendelte el.  Kós Károly Kotsis Iván-nal együtt tartózkodott a városban, ő pedig a rendőrségi épület átalakítására kapott megbízást. Korabeli sajtó források alátámasztják, hogy Kós Karoly-t hasonló minőségben Csíkszeredába és Sepsiszentgyörgyre hívtak. Ugyanitt említik, hogy foglalkozik a Vártemplom felújításával, amely más forrásokat is visszaigazolják. 

Jelen tervek alapján láthatjuk, hogy 1941 márciusában Kós Károly foglalkozott a vármegyeházának a homlokzati kialakításával, vázlat terveket készített több változatban.  Nem tudni, hogy az általa jól ismert Radó Sándor illetve a vármegye vezetésére készítette, vagy az Iparügyi Minisztérium és vele dolgozó Kotsis Iván kérésére. 

Részlet:

Keleti Újság, 1941 július 19, 5 o.:

Még tél elejére befejezik a marosvásárhelyi új vármegyeháza félbemaradt építkezési munkálatait

Átalakítják a rendőrség épületéi és restaurálják az ősi vártemplomot is

Marosvásárhely, július 18, A középitkezések során az egyik legnagyobb méretű munkálat az új marosvásárhelyi vármegyeháza építkezésének befejezése. Az új vármegyeháza építkezését még a román uralom alatt megkezdték és a bécsi döntés bevégezetten állapotban találta az épületet. A vármegye vezetősége elhatározta, hogy az épületet befejezteti, de annak építési stílusát megváltoztatja Maros-torda vármegye vezetősége már hónapokkal ezelőtt megbízta Radó Sándor ny. városi főmérnököt, hogy készítse el a vármegyeháza átalakításának terveit. Radó főmérnök el is készült a tervezettel s azt Kocsis Iván dr. műegyetemi tanár bírálta felül. Az átalakítási terveknek megfelelően kiírtak a munkálatokra a pályázatot s annak eredményeképpen a kőműves munkálatok elvégzésével Petrovits Kálmán mérnököt bízták meg. Az átalakítási munkálatok 400.000 pengőbe kerülnek.

A munkálatok nagy lendülettel folynak. Marosvásárhelyre érkezett. Kocsis Iván dr. műegyetem i ny. rendes tanár, mint az iparügyi miniszter kiküldötte. Kocsis Iván feladata, hogy szellemileg irányítsa az átalakítási munkálatokat, illetőleg felügyeljen az épület új építési stílusára. Kocsis Iván dr. megtekintette az építkezéseket és azok előmenetele felett megelégedését nyilvánította. Tekintettel az építkezési munkálatok gyors ütemű előhaladására. remény van arra, hogy még a tél elején elkészülnek a munkálatokkal és karácsonyra már az új vármegyeházba költözhetnek be a megyei hivatalok.

Ugyancsak Marosvásárhelyen tartózkodott az elmúlt napokban Kós Károly, az ismert kiváló erdélyi építész is, Kós Károly szintén az iparügyi miniszter megbízásából érkezett a székely fővárosba. Feladata, hogy a rendőrségi épületet átépítse, illetőleg uj alaprajzi beosztást készítsen. Az ügyforgalom megnövekedésével a hivatali helyiségek kibővítésére van szükség, ezenkívül a rendőrlegénység megfelelő elhelyezése sem biztosított a jelen körülmények között. A rendőrségi épület, különben is megerősítésre szorul. Értesüléseink szerint. 60—70.000 pengő költséggel építik át a rendőrségi épületet s ez újabb munkaalkalmat jelent nemcsak a marosvásárhelyi munkásságnak, hanem az iparosságnak is.

Kós Károly marosvásárhelyi tartózkodása során alkalmat talált arra is, hogy megtekintse a restaurálásra szoruló ősi marosvásárhelyi vártemplomot is. Ismeretes, hogy a Műemlékek Országos Bizottsága a vártemplomot műemléknek nyilvánította. Ennek megfelelően végzik majd el az átalakítási munkálatokat is. Ezekre vonatkozólag Kós Károly hosszabb megbeszélést folytatott Adorján Gábor református vezető-lelkésszel. Megtekintette azt a XV. századbeli freskót is, amelyet nemrégiben találtak az építkezések alkalmával s azt ajánlotta, hogy téglakerítéssel válasszák el a templom telket a vártelektől.

 

Bibliográfiai adatok

A marostordavármegyei székház tervpályázata. Magyar Építőművészet VIII./3. 1910. március (18-31.)

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (224-225.) [1910-6]

Szerk.: Még tél elejére befejezik a marosvásárhelyi új vármegyeháza félbemaradt építkezési munkálatait, Keleti Újság, 1941 július 19, (5.)

Tervezés ideje
1941 - 1942 1910
Mai településnév
Marosvásárhely, Târgu Mureș
Mai cím
Primăria Municipiului Târgu Mureș, Piața Victoriei 3,
Építtető
Magyar Kormány
Tervező
Kós Károly
Épülettípus
középület
Épület mai státusza
nem valósult meg
Geofield