Kép

Épületleírás

A Wekerle-kormány által 1908-ban kezdeményezett, akkoriban Budapest határán lévő, ma a fővároshoz tartozó lakótelep az egyik legnagyobb volt Európában, amelyet kertvárosi jelleggel építettek meg. 1912 elején a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium meghívásos pályázatot hirdetett az addigra javarészt kiépült kispesti állami munkástelep – a mai Wekerletelep – központi terének kialakítására. Kós Károly nyerte el az általános terv elkészítését, és a 2–3. számú ház is az ő munkája. A tervező 1913 őszén hazautazott Sztánára, és a művezetési munkákat Tornallyay Zoltánnak adta át.

Kós a tervében a középkori erdélyi városok szerkezetét fejlesztette tovább. A térre érkező 8 út közül a kelet–nyugati Hungária utat kapuszerűen áthidalta, ezzel erősítve a tér zárt jellegét. Az egységes léptékű épületek változatosságát a térfal hozza létre, mivel a vezető tervező javaslatára az egyes épületeket különböző építészek tervezték: Kós felügyelete mellett az övével szomszédos lakóházakat Tornallyay Zoltán (1. számú épület), Schodits Lajos és Eberling Béla (4. sz. ház), illetve a tér szemközti, nyugati oldalán Zrumeczky Dezső (10–11. sz. ház utcaáthidalással). A tér kiépítése 1926-ban folytatódott. A második ütem – az északi és déli oldal – épületei Györgyi Dénes, Mende Valér, Prokisch János, Haász Gyula, Málnai Béla és Wälder Gyula (5–9. házak), Barát Béla és Novák Ede (12–13.), Wachtel Elemér és Heintz Béla (14–15.) tervei alapján készültek. Utolsóként a katolikus templomot építették fel.

A főtérbe torkolló Hungária út két oldalán elhelyezkedő Kós tervezte épületek lakáselrendezése az akkor általános alaprajzokhoz hasonló, ahol a szobák az utcára néztek, a mellékhelyiségek pedig hátul, az udvar mentén helyezkedtek el. Az egyébként aszimmetrikusan komponált nyugati homlokzat egyensúlyát a magas oromfalak, a szélső, terméskő borítású, háromszögű oromzatba foglalt kapunyílások, valamint az üzletek terméskővel körülrakott, dupla bejárata adja. Az utca felett átívelő, nyeregtetővel fedett, a homlokzat síkjához képest hátratolt összekötő hídhoz a 2. sz. épület egy faragott faszerkezetű zárterkéllyel, a 3. ház pedig egy kiugró faerkéllyel kapcsolódik. A rusztikus kőlábazat végigfut az egész homlokzaton. A földszinti nyílások sokszög alakúak vagy ívesek, az emeleti ablakok mind négyszögletesek. A középső rész hátrahúzásával a 3. sz. épületnél egy kis előkert jön létre. A kovácsoltvas korlátok a lépcsőházakban és a függőfolyosókon mindkét házban Kós Károly tervei alapján készültek. A tetőtereket az 1990-es évek elején beépítették.

 

Bibliográfiai adatok

Magyar Építőművészet XXXV./1–3., 1936 (25–28.)

Nagy Elemér: A kispesti Főtér tervezése. In: Magyar Építőművészet XXVII./ 3., 1978 (60.)

Nagy Gergely: Kertvárosunk, a Wekerle. F. Szelényi Ház, Budapest, 1994

Gall, Anthony: Kós Károly műhelye – tanulmány és adattár. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002 (249–259.) [1912-1]

A Wekerle-telepi főtér. In: Országépítő XIX./2., 2008 (20–25.)

Fabó Beáta–Anthony Gall: „Napkeletről jöttem nagy palotás rakott városba kerültem”. Kós Károly világa 1907–1914. Budapest Főváros Levéltára, 2014 (172–173.)

Gall, Anthony: Kós Károly (Az építészet mesterei. Sorozatszerk.: Sisa József). Holnap Kiadó, Budapest, 2019 (121–122.)

Tervezés ideje
1912 - 1913
Építés ideje
1912 - 1914
Mai településnév
Budapest
Korabeli cím
Kispest, Főtér
Mai cím
Budapest XIX. Kós Károly tér /2–3./
Építtető
M. Kir. Pénzügyminisztérium
Tervező
Kós Károly
Kivitelező
Bloch és Holitser
Épülettípus
lakóépület
Épület mai státusza
jelenleg is áll
Geofield